Jump to content

Вікіфункції:Глосарій

From Wikifunctions
This page is a translated version of the page Wikifunctions:Glossary and the translation is 60% complete.

Сміливо запитуйте щодо термінів на сторінці обговорення, додавайте більше термінів та вдосконалюйте означення.

A

абстрактний (англійська: abstract)
виражений не конкретною природною мовою, а абстрагуючись від неї; спрямований на те, щоб дати позначення смислу текстів, речень чи фраз на природній мові. Протилежність до конкретний.
AbstractText (англійська: AbstractText)
прототип реалізації ідеї Вікіфункцій.
абстрактний вміст (англійська: abstract content)
див. вміст.
Абстрактна Вікіпедія (англійська: Abstract Wikipedia)
попередня назва всього вмісту, який може бути використаний локальними Вікіпедіями для візуалізації статті природною мовою; у цей час запропоновано розміщення у Вікіданих поряд з відповідним елементом, але це буде обговорюватися перед частиною P2 проєкту розробки.
альтернативна назва, псевдонім (англійська: alias)
альтернативна назва (псевдонім) для об’єкта, яка використовується в першу чергу для пошуку об’єкта.
аргумент (англійська: argument)
an input given to a function call.
argument reference (англійська: argument reference)
a reference to one of the supplied arguments within a composition.
array (англійська: array)
Many programming languages have an "array" type. The counterparts in Wikifunctions are list and typed list. See also Benjamin array.
стаття (англійська: article)
сторінка в основному просторі назв Вікіпедії, як правило, представляє один запис у Вікіпедії.

B

Benjamin array (англійська: Benjamin array)
a way to denote typed list proposed by Benjamin Degenhart, where a typed list is stored as a JSON list whose first element denotes the type. This is in contrast with the previous proposed schema, which uses LISP-style singly-linked lists, in which the type must be stored once in each node.
boolean (англійська: boolean)
значення, яке може мати 2 стани, що зазвичай позначаються як true (істинно) та false (неправда).
вбудований (англійська: built-in)
власна реалізація функції, яка надається оцінювачем і яку не можна редагувати через інтерфейс вікі.

C

виклик (англійська: call)
див. виклик функції. В англійській мові також може бути використаний термін invoke або invocation.
канонічний, канонізований (англійська: canonical, canonicalized, canonicalised)
конкретний, менш багатослівний і, отже, більш читабельний спосіб представити Z-Об'єкт'и у JSON; це звичайне подання Z-Об'єктів зберігається у Вікіфункціях. Воно протилежне до нормального.
car (англійська: car)
альтернативна назва голови; див. CAR та CDR у Вікіпедії. Див. також cdr.
cdr (англійська: cdr)
альтернативна назва хвоста; див. CAR та CDR у Вікіпедії. Див. також car.
символ (англійська: character)
символ, визначений Unicode, складова рядка; символ може складатися з декількох байтів (або октетів).
композиція (англійська: composition)
форма реалізації функції, де реалізація задається поєднанням інших функцій; див. Модель функції.
нотація композиції (англійська: composition notation)
легка для читання нотація для композицій; див. Модель функції.
конкретний (англійська: concrete)
виражений конкретною природною мовою. Протилежність до абстрактний.
cons (англійська: cons)
функція для створення нового списку додаванням елемента на початок списку; див. phab:T261474. Див. cons у Вікіпедії.
конструктор (англійська: constructor)
абстрактний будівельний блок контенту. Конструктор має на меті вловити значення окремої фрази чи структури речення. Він часто має слоти, які можуть приймати інші конструктори, і сам може використовуватися як значення для заповнення слотів інших конструкторів.
вміст, абстрактний вміст (англійська: content, abstract content)
abstract representation of a text or text fragment, assembled from constructors. Technically, an instance of a constructor. The top level constructor is used to represent a whole article and stored in Abstract Wikipedia, but content can be also for just a sentence or phrase. Sometimes called abstract content.
curried, curry, currying (англійська: curried, curry, currying)
A curried function is a function that was translated from taking multiple arguments into a sequence of functions, each with a single argument. This technique is named after the American mathematician Haskell Curry. See Currying in Wikipedia.

D

десеріалізація (англійська: deserialization)
Протилежна до серіалізації.
проєкт розробки (англійська: development project)
проєкт для розробки Вікіфункцій й Абстрактної Вікіпедії; див. план Абстрактної Вікіпедії.
display function (англійська: display function)
a synonym of renderer. For example, a function that converts a type into a string that users can understand, such as converting a Number 123456 to "123,456" in (International) English, "1,23,456" in Indian English, "123.456" in French, etc., or converting the Date '2024','03','12' to '2024-03-12', and so on.
документація (англійська: documentation)
зручний для читання текст, який пояснює об’єкт.

E

eneyj (англійська: eneyj)
  1. модель-прототип Вікіфункції;
  2. JavaScript-реалізація оцінювача цієї моделі, наданої в abstracttext.
помилка (англійська: error)
тип, екземпляри якого вказують на проблеми під час розрахунків або перевірки; див. Модель функції.
оцінювання (англійська: evaluation)
Дія, що виконується оцінювачем (evaluator).
оцінювач (англійська: evaluator)
частина програмного забезпечення, яка приймає Z-Об'єкт і оцінює його, тобто виконує функцію і повертає результат. Ми передбачаємо розробку кількох оцінювачів. Оцінювачі можуть бути реалізовані та запущені в браузері, на сервері Фонду Вікімедіа, у хмарі, у програмі на мобільному пристрої чи в інших місцях. Порівняйте з виконавцем (executor) і оркестратором (orchestrator).
виконання (англійська: execution)
Дія, що виконується виконавцем.
виконавець (англійська: executor)
одна з набору внутрішніх служб, які не є відкритими для загального огляду. Їх може викликати лише оркестратор (orchestrator). Вони запускають рідний код певною мовою програмування. Буде один виконавець (executor) для Lua, один для JavaScript, один для Python тощо. Див. службову документацію. Порівняйте з оцінювачем і оркестратором (orchestrator).

F

функція (англійська: function)
the specification of a computation that takes some input and returns output; see Function (computer science) in Wikipedia.
виклик функції (англійська: function call)
Виклик функції (англ. "function call") — це Z-Об'єкт, який складається з функції та необхідних аргументів функції, і може бути оцінений для іншого Z-Об'єкта. В англійській мові також може використовуватися термін "invoke".
оцінювач функції (англійська: function evaluator)
Див. оцінювач (evaluator).
виконавець функції (англійська: function executor)
Див. виконавець (executor).
модель функції (англійська: function model)
див. Модель функції.
function orchestrator (англійська: function orchestrator)
See orchestrator.
function schemata (англійська: function schemata)
a set of pre-defined ZObjects used in orchestrator and evaluator. The WikiLambda system account also populates pre-defined ZObjects on-wiki from function schemata.
functional (англійська: functional)
short for "purely functional", meaning that the evaluation of such a function has no side-effects and is deterministic, that is always the same; see Purely functional programming in Wikipedia; see Function model.

G

generic type (англійська: generic type)
a type generated by evaluation of a function call.

H

верх, голова (англійська: head)
перший елемент списку, також відомий як car; решта списку відома як хвіст або cdr; див. phab:T261474.

I

identity (англійська: identity)
The identity of a type is an instance of (specific) function that evaluates to the type. For a simple type, it is a reference to the type itself.
реалізація (англійська: implementation)
a particular way to execute a function. An implementation may be a piece of code in a certain programming language, refer to functionality “built into” the evaluator, or compose calls to other functions. A function may have many implementations, which should all be equivalent. Short for "ZFunction implementation".
екземпляр (англійська: instance)
Кожен Z-Об'єкт є екземпляром свого типу.
invoke (англійська: invoke)
синонім до call в англійській мові. Див. виклик функції.
елемент (англійська: item)
запис у базі знань Вікіданих; див. Елемент у глосарії Вікіданих.

J

JSON (англійська: JSON)
широко використовуваний формат передачі даними; див. статтю JSON у Вікіпедії.

K

ключ (англійська: key)
a string which ends with the letter K followed by a natural number, and is optionally preceded by a ZID. Keys are defined in Wikifunctions usually on Types or Functions, and are used to build up ZObjects.

L

ярлик (англійська: label)
main name given to identify a ZObject. May only be plain text.
лексема (англійська: lexeme)
запис у Вікіданих, який зберігає лексикографічні знання про, просто кажучи, слово; див. лексему в глосарії Вікіданих.
linearizer (англійська: linearizer)
(цей термін вже не використовується в поточній термінології, але його все ще можна знайти в старих документах) синонім до візуалізатор (renderer 1).
список (англійська: list)
a data type that groups an arbitrary number of instances in an ordered entity; see List (abstract data type) in Wikipedia.
буквальний (англійська: literal)
a value that is not a ZObject. Currently the only accepted literal is string.
локальна Вікіпедія (англійська: local Wikipedia)
Вікіпедія певною мовою, така як українська Вікіпедія, японська Вікіпедія чи італійська Вікіпедія.

M

багатомовна Вікіпедія (англійська: multilingual Wikipedia)
the architecture that allows local Wikipedias to enrich themselves by rendering the Content from Abstract Wikipedia and thus have a more comprehensive, current, and correct Wikipedia in their language; see Abstract Wikipedia architecture.

N

природна мова (англійська: natural language)
a specific natural language in the wider sense, such as English, Tagalog, or Swahili; see Natural language in Wikipedia.
нормальний (англійська: normal)
an extended, easily processable and very uniform way to represent ZObjects in JSON. This is opposed to canonical.
нічого (англійська: nothing)
a data type that can have no instances; see Bottom type in Wikipedia.

O

об'єкт (англійська: object)
  1. У JavaScript або JSON об’єкт в основному є асоціативним масивом; див. асоціативний масив у Вікіпедії.
  2. У Вікіфункціях є синонімом Z-Об'єкта.
orchestration (англійська: orchestration)
The action performed by the orchestrator.
orchestrator (англійська: orchestrator)
a service that takes a ZObject and returns an evaluated version of it. To do this, it will make calls to the wiki for other ZObjects it needs, to the executor to evaluate some function calls, and other services such as Wikidata. See the service documentation. Compare to evaluator and executor.

P

сторінка (англійська: page)
частина вікі. wiki складається з окремих сторінок, які можна редагувати незалежно, має внутрішні посилання одна на одну тощо.
парсер (англійська: parser)
функція для перетворення рядка в Z-Об'єкт. Протилежність до візуалізатор (renderer).
pair (англійська: pair)
a compound ZObject that contains two ZObjects of specific (but arbitrary) type.
Частина P1 (англійська: Part P1)
the part of the development project that deals with creating Wikifunctions. It starts at the beginning of the project and goes on throughout its whole lifetime; see Part P1: Wikifunctions.
Частина P2 (англійська: Part P2)
the part of the development project that deals with creating Abstract Wikipedia. It starts after about a year in the project and goes on throughout the second half of its lifetime; see Part P2: Abstract Wikipedia.
постійний (англійська: persistent)
Z-Об'єкт із Z-ід і з власною сторінкою у вікі. Більшість постійних Z-Об'єктів містять значення, які є Z-Об'єктами без Z-ід і тому не є постійними.
властивість (англійська: property)
used to make a statement about an Item in Wikidata's knowledge base; see Property in the Wikidata glossary.

Q

quote (англійська: quote)
a data structure that is not to be evaluated but kept verbatim.
QID (англійська: QID)
identifier for an item in Wikidata, comprising the letter "Q" followed by an integer.

R

reading function (англійська: reading function)
a synonym of parser. A function that converts user text input from a string into a given Type. For example, converting the String "123456" to the Number '123456', or the string "2024-03-12" to the Date '2024', '03', '12'.
reference (англійська: reference)
an ID denoting the underlying object. For example, the string "Z11" refers to the Type Z11/Monolingual text.
Note Note: This term has a completely different meaning than on Wikidata; see Reference (computer science) in Wikipedia.
візуалізатор (англійська: renderer) (1)
a function to convert a ZObject to a string. The opposite of parser. (formerly called "linearizer")
renderer (англійська: renderer) (2)
a function that gets a content and an identifier for a natural language as an input and returns text in that natural language as output, representing the content as concrete text, using knowledge from lexemes.
Note Note: This is a future feature, and the meaning of the term "renderer" in the original proposal; this term collides with the current usage of "renderer", so it may be renamed in the future.
матеріалізувати (англійська: reify)
a function that deconstructs an object into its constituent parts so that the parts can be individually accessed; see Reification in Wikipedia; see phab:T261474.
REPL (англійська: REPL)
a Read / Eval / Print - Loop, a command line interface that takes some input, evaluates it, and displays the result; see REPL in Wikipedia; see Function model.

S

schemata (англійська: schemata)
See function schemata.
серіалізація (англійська: serialization)
Способи представлення Z-Об'єктів у JSON; див. також канонічний, нормальний.
твердження (англійська: statement)
використовується для надання знань про Елемент у базі знань Вікіданих; див. Твердження у глосарії Вікіданих.
рядок (англійська: string)
послідовність символів
sum type (англійська: sum type)
a type that can have instances of any of its constituent types; see Sum type in Wikipedia; see Function model.

T

хвіст (англійська: tail)
список без його першого елемента, також відомий як cdr. Перший елемент відомий як верх або car; див. phab:T261474.
template (англійська: template)
a way to specify a renderer as text interspersed with place-holders, or slots, which can be filled with data from constructors, function calculation, or content from another template. See the document Template Language for Wikifunctions for a detailed discussion of the template syntax.
тестер (англійська: tester)
a way to automatically determine if a given ZFunction is doing the right thing. A function will typically have multiple testers, each specifying some input to the function and conditions the output for the given input must fulfil. For example, testers for a “title case” function might include: “abc” should become “Abc”; “war and peace” should become “War and Peace”; “война и мир” should become “Война и мир”; and “123” should remain “123”.
перехідний (англійська: transient)
Протилежний до постійний (persistent).
тип (англійська: type)
The type of an object tells us how to interpret and understand the given object, and what can be done with the object. For example, if we have an object with the value “2023”, depending on whether its type is integer, or year, or string, we understand that object differently. Every object refers to “a thing in the real world”. The integer 2023 is different from the year 2023. The type tells us how to interpret a given object, so that we know which thing in the real world it refers to. Technically, it defines how objects of that type are structured and what conditions they need to fulfill to be a valid object of that type. A type defines the conditions for a ZObject to be a valid instance of this type, by providing a function that validates a ZObject. Types are ZObjects themselves, so that contributors of Wikifunctions can create new types.
type converter (англійська: type converter)
A script written in some programming language (such as JavaScript), taking a native object (such as BigInt), and returning a JSON object representing the corresponding ZObject; or vice versa.
typed list (англійська: typed list)
A typed list is a list in which all members of the list are of a specific, predefined type. For example, a typed list of strings is a list in which all members of the list are strings. A typed list takes one argument: the type that all the members of the list have to be an instance of. Typed lists are probably the most widely used generic type.

V

значення (англійська: value)
рядок (string) або Z-Об'єкт, пов’язаний із ключем в іншому Z-Об'єкті.
валідація (англійська: validation)
The action performed by the validator.
валідатор (англійська: validator)
A function taking a ZObject as argument and return a list of errors found.

W

вікі (англійська: wiki)
a web site that allows for the easy and collaborative editing of its pages.
Вікідані (англійська: Wikidata)
a project of the Wikimedia Foundation, a free, collaboratively edited knowledge base; see Wikidata.
Вікіфункції (англійська: Wikifunctions)
новий проєкт Фонду Вікімедіа; безкоштовний, спільно розроблюваний і підтримуваний каталог функцій. Спочатку він був відомий як Wikilambda (Вікіламбда) в оригінальній пропозиції (це ім'я тепер використовується для розширення WikiLambda).
ВікіЛямбда (англійська: WikiLambda)
the software used to power the project, Extension:WikiLambda.
WikiLambda system (англійська: WikiLambda system)
an automated system account that is a key part of the WikiLambda extension. See User:WikiLambda system for its current function.
Фонд Вікімедіа (англійська: Wikimedia Foundation)
organization that supports the Wikimedia movement; see Wikimedia Foundation.
Вікіпедія (англійська: Wikipedia)
a project of the Wikimedia Foundation, a free, collaboratively edited encyclopedia; see Wikipedia.
Вікіпедія, абстрактна (англійська: Wikipedia, Abstract)
див. Абстрактна Вікіпедія.
Вікіпедія, багатомовна (англійська: Wikipedia, multilingual)
див. багатомовна Вікіпедія.

Z

Z-ід (англійська: ZID)
ідентифікатор, що починається з літери Z і супроводжується натуральним числом. Використовується для ідентифікації постійних (persistent) Z-Об'єктів.
ZFunction (англійська: ZFunction)
a wiki page on Wikifunctions that describes a particular function that can be used through the evaluator. Each ZFunction can be realised in code by one or more Implementations, and said implementations can be verified as correct by one or more Tester ZFunctions.
ZKey (англійська: ZKey)
a ZObject defining a key for a particular type.
ZList (англійська: ZList)
a ZObject for an ordered sequence of other ZObjects.
Z-Об'єкт (англійська: ZObject)
every entry in Wikifunctions is a ZObject. ZObjects stored in Wikifunctions have ZIDs and can be of numerous types, such as Constructors, Functions, Types, etc. A ZObject consists of a set of Key/Value pairs, with each Key appearing only once per ZObject and Values being ZObjects.
ZUnit (англійська: ZUnit)
a ZObject that represents a Unit type.