Jump to content

ויקיפונקציות:מונחון ויקיפונקציות

From Wikifunctions
This page is a translated version of the page Wikifunctions:Glossary and the translation is 100% complete.

תרגישו חופשיים לבקש מונחים בדף השיחה, או להוסיף עוד מונחים ולשפר ההגדרות.

A

מופשט (אנגלית: abstract)
לא בשפה טבעית מסוימת, אלא מופשט ממנה; משהו שאמור לספק רישום למשמעות מאחורי טקסטים, משפטים או פסוקיות בשפה טבעית. ההפך ממוחשי.
טקסט מופשט (אנגלית: AbstractText)
אבטיפוס של מימוש של הרעיון של ויקיפונקציות.
תוכן מופשט (אנגלית: abstract content)
ר' תוכן.
ויקיפדיה מופשטת (אנגלית: Abstract Wikipedia)
שם התחלתי של תוכן שיכול לשמש בוויקיפדיות מקומיות כדי להפיק ערך בשפה טבעית; כרגע מוצע שזה יחיה בוויקינתונים ליד הפריט המתאים, אבל זה יידון לפני חלק P2 של פרויקט הפיתוח.
כינוי (אנגלית: alias)
תווית חלופית לעצם, משמשת בעיקר כדי למצוא את העצם.
ארגומנט (אנגלית: argument)
קלט שניתן לקריאה לפונקציה
התייחסות לארגומנט (אנגלית: argument reference)
התייחסות לאחד מהארגומנטים בהרכבה.
מערך (אנגלית: array)
בשפות תכנות רבות יש סוג "מערך". המקבילים שלו בוויקיפונקציות הם רשימה ורשימה מסווגת. ר' גם רשימת בנימין.
ערך (אנגלית: article)
דף במרחב הראשי של ויקיפדיה, שבדרך־כלל מייצג רשומה אחת בוויקיפדיה.

B

רשימת בנימין (אנגלית: Benjamin array)
שיטה לרשום רשימה מסווגת שהוצעה על־ידי בנימין דגנהרט, שבה רשימה מסווגת מאוחסנת בתור רשימת JSON שהאיבר הראשון שלה מגדיר את הסוג. זה מנוגד לסכֵמה שהוצעה בעבר, שמשתמשת ברשימות חד־כיווניות (singly-linked), שבה הסוג צריך להיות מאוחסן בכל איבר.
בוליאני (אנגלית: boolean)
ערך שיכול להכיל 2 מצבים, בדרך כלל "אמת" ו"שקר".
פונקציה מובנית (אנגלית: built-in)
מימוש ילידי של פונקציה שמסופק על־ידי מעריך ושאי־אפשר לערוך אותו דרך ממשק הוויקי.

C

קריאה (אנגלית: call)
ר' קריאה לפונקציה. באנגלית, אפשר להשתמש גם במונח invoke או invocation.
קנוני (אנגלית: canonical, canonicalized, canonicalised)
דרך מוגדרת וארוכה פחות ולכן קריאה יותר לייצג עצמי Z ב־JSON; זה הייצוג הרגיל שבו עצמי Z מאוחסנים בוויקיפונקציות. ההפך מנורמלי.
קאר (אנגלית: car)
שם חלופי לראש; ר' CAR and CDR בוויקיפדיה. ר' גם קודר.
קודר (ק֫וּדֶר) (אנגלית: cdr)
שם חלופי לזנב; ר' CAR and CDR בוויקיפדיה. ר' גם קאר.
תו (אנגלית: character)
תו, כפי שהוא מוגדר ביוניקוד, מרכיב של מחרוזת (String); תו יכול להיות מורכב מכמה בתים (bytes או octets).
הרכבה (אנגלית: composition)
צורת מימוש פונקציה, שבה המימוש ניתן באמצעות הרכבה של פונקציות אחרות; ר' מודל הפונקציות.
כְּתָב הרכבה (אנגלית: composition notation)
כתב קל לקריאה בשביל הרכבות; ר' מודל הפונקציות.
מוחשי (אנגלית: concrete)
בשפה טבעית מסוימת. ההפך ממופשט.
קוֹנְס (אנגלית: cons)
פונקציה ליצירת רשימה חדשה באמצעות הוספת רכיב מעליה; ר' phab:T261474. ר' cons בוויקיפדיה (באנגלית).
בנאי (אנגלית: constructor)
אבן־בניין מופשטת של תוכן. בנאי נועד ללכוד את המשמעות של פסוקית בודדת או מבנה משפט. לעיתים קרובות יש בו משבצות שיכולות לקבל בנאים אחרים, והוא יכול לשמש כערך שימלא בעצמו משבצות של בנאים אחרים.
תוכן, תוכן מופשט (אנגלית: content, abstract content)
ייצוג מופשט של טקסט או חלק של טקסט, שמורכב מבנאים. טכנית, מופע של בנאי. הבנאי ברמה העליונה משמש לייצוג של ערך שלם ומאוחסן בויקיפדיה מופשטת, אבל תוכן יכול להיות גם עבור רק משפט או פסוקית. לפעמים נקרא תוכן מופשט.
קורי (אנגלית: curried, curry, currying)
פונקציית קורי היא פונקציה שתורגמה מקבלת כמה פרמטרים לסדרת פונקציות שלכל אחת מהן יש פרמטר אחד. הטכניקה הזאת נקראת על שם המתמטיקאי האמריקאי האסקל קורי (Haskell Curry). ר' פונקציית קורי בוויקיפדיה.

D

פירוק הסדרה (אנגלית: deserialization)
ההפך מהסדרה.
פרויקט פיתוח (אנגלית: development project)
פרויקט לפיתוח ויקיפונקציות וויקיפדיה מופשטת; ר' תוכנית ויקיפדיה מופשטת.
פונקציית תצוגה (אנגלית: display function)
שם נרדף למפיק. למשל, פונקציה שממירה סוג למחרוזת שמשתמשים יכולים להבין, למשל המרת המספר 123456 ל־"123,456" באנגלית (בין־לאומית), "1,23,456" באנגלית הודית, "123.456" בצרפתית וכו' או המרת התאריך '2024','03','12' ל־"2024-03-12" וכו'.
תיעוד (אנגלית: documentation)
טקסט קריא לבני־אדם שמסביר עצם.

E

אנייג' (אנגלית: eneyj)
  1. דגם אבטיפוס של ויקיפונקציות;
  2. מימוש ב־JavaScript של מעריך של הדגם הזה, מסופק בטקסט מופשט.
שגיאה (אנגלית: error)
סוג שמופעים שלו מציינים בעיות בהערכה או בבדיקת התקינות; ר' מודל פונקציות.
הערכה (אנגלית: evaluation)
הפעולה של המעריך.
מעריך (אנגלית: evaluator)
פיסת תוכנה שלוקחת עצם Z ומעריכה אותו, כלומר מבצעת פונקציה ומחזירה את התוצאה. בחזוננו יש פיתוח של כמה מעריכים. מעריכים יכולים להיות ממומשים ומבוצעים בדפדפן, בשרת של קרן ויקימדיה, בענן, ביישום במכשיר נייד או במקומות אחרים. השוו למבצע ולמתזמר.
ביצוע (אנגלית: execution)
הפעולה של המבצע.
מבצע (אנגלית: executor)
אחד מתוך השירותים הפנימיים שאינם חשופים לציבור. הם יכולים להיקרא באמצעות מתזמר. הם מריצים קוד ילידי בשפת תכנות מסוימת. יהיה מבצע אחד ללואה, אחד ל־JavaScript, אחד לפייתון, וכו'. ר' את תיעוד השירות. השוו למעריך ולמתזמר.

F

פונקציה (אנגלית: function)
הגדרה של חישוב שמקבלת קלט כלשהו ומחזירה פלט; ר' את הערכים שגרה (תכנות) ופונקציה בוויקיפדיה.
קריאה לפונקציה (אנגלית: function call)
קריאה לפונקציה היא עצם Z שמורכב מפונקציה ומהארגומנטים הנדרשים לפונקציה, ושיכול להיות מוערך לעצם Z אחר. באנגלית, אפשר להשתמש גם במונח invoke.
מעריך פונקציה (אנגלית: function evaluator)
ר' מעריך.
מבצע פונקציה (אנגלית: function executor)
ר' מבצע.
מודל פונקציה (אנגלית: function model)
ר' מודל פונקציה.
מתזמר פונקציה (אנגלית: function orchestrator)
ר' מתזמר.
סכֵמות פונקציה (אנגלית: function schemata)
ערכה של עצמי Z מוגדרים מראש שמשמשים במתזמר ובמעריך.גם חשבון מערכת ויקילמדא מאכלס עצמי Z מוגדרים מראש בוויקי מסכֵמות פונקציה.
פונקציונלי (אנגלית: functional)
קיצור של "פונקציונלי טהור", שפירושו שלהערכה של פונקציה כזאת אין תופעות לוואי והיא דטרמיניסטית, כלומר זהה תמיד; ר' Purely functional programming בוויקיפדיה; ר' מודל פונקציה.

G

סוג כללי (אנגלית: generic type)
סוג שנוצר על־ידי הערכה של קריאה לפונקציה.

H

ראש (אנגלית: head)
הרכיב הראשון של רשימה. ידוע גם בשם קאר. שאר הרשימה ידוע בשם זנב או קודר. ר' phab:T261474.

I

זהות (אנגלית: identity)
זהות של סוג היא מופע של פונקציה (מסוימת) שמוערכת לסוג. עבור סוג פשוט, זוהי הפניה לסוג עצמו.
מימוש (אנגלית: implementation)
דרך מסוימת לבצע פונקציה. מימוש יכול להיות חתיכת קוד בשפת תכנות מסוימת, להפנות לפונקציונליות ש"מובנית" לתוך מעריך, או לצרף קריאות לפונקציות אחרות. לפונקציה יכולים להיות מימושים רבים, שכולם צריכים להיות שווי־ערך. קיצור של "מימוש של פונקציית Z".
מופע (אנגלית: instance)
כל עצם Z הוא מופע של הסוג שלו.
קריאה (אנגלית: invoke)
באנגלית, invoke היא מילה נרדפת ל־call. ר' קריאה לפונקציה.
פריט (אנגלית: item)
ערך במסד הידע של וויקינתונים; ר' פריט במונחון של ויקינתונים.

J

JSON (אנגלית: JSON)
שיטת הסדרת נתונים נפוצה; ר' את הערך JSON בוויקיפדיה.

K

מפתח (אנגלית: key)
מחרוזת שמסתיימת באות K שאחריה מספר טבעי, ושיכול להיות לפניה מזהה Z. מפתחות בוויקיפונקציות מוגדרים בדרך־כלל על סוגים או פונקציות, ומשמשים לבניית עצמי Z.

L

תווית (אנגלית: label)
השם העיקרי שניתן לזהות של עצם Z. יכול להיות רק טקסט חלק.
יחידה מילונית (אנגלית: lexeme)
ערך בוויקינתונים ששומר ידע מילונאי על, פחות או יותר, מילה; ר' יחידה מילונית במונחון של ויקינתונים.
פונקציית קִיווּי (אנגלית: linearizer)
(המונח הזה כבר לא משמש במינוח הנוכחי, אבל נמצא במסמכים ישנים יותר) שם נרדף למפיק.
רשימה (אנגלית: list)
סוג נתונים שמקבץ מספר שרירותי של מופעים לישות ממוינית; ר' רשימה בוויקיפדיה.
מפורש (אנגלית: literal)
ערך שאינו עצם Z. כעת הסוג הקביל היחיד של מפורש הוא מחרוזת.
ויקיפדיה מקומית (אנגלית: local Wikipedia)
ויקיפדיה בשפה מסוימת, כגון ויקיפדיה עברית, ויקיפדיה יפנית, או ויקיפדיה איטלקית.

M

ויקיפדיה רב־לשונית (אנגלית: multilingual Wikipedia)
הארכיטקורה שמאפשרת לוויקיפדיות מקומיות להעשיר את עצמן באמצעות הפקה של תוכן מויקיפדיה מופשטת ועל־ידי זה לקבל ויקיפדיה יותר מקיפה, מעודכנת, ונכונה בשפה שלהם; ר' ארכיטקטורה של ויקיפדיה מופשטת.

N

שפה טבעית (אנגלית: natural language)
שפה טבעית במובן רחב, כגון אנגלית, טגלוג או סווהילי; ר' את הערך שפה טבעית בוויקיפדיה.
נורמלי (אנגלית: normal)
דרך מורחבת, קלה לעיבוד ואחידה מאוד לייצג עצמי Z ב־JSON. ההפך מקנוני.
לא כלום (אנגלית: nothing)
סוג נתונים שלא יכולים להיות לו מופעים; ר' Bottom type בוויקיפדיה האנגלית.

O

עצם (אנגלית: object)
  1. ב־JavaScript או ב־JSON, עצם הוא, בפשטות, מילון או מערך סימוכי (אסוציאטיבי); ר' מילון בוויקיפדיה.
  2. בוויקיפונקציות, שם נרדף של עצם Z.
תזמור (אנגלית: orchestration)
הפעולה של המתזמר.
מתזמר (אנגלית: orchestrator)
שירות שלוקח עצם Z ומחזיר את הגרסה המוערכת שלו. כדי לעשות את זה, הוא יקרא לוויקי כדי לקבל עוד עצמי Z שהוא צריך, למבצע כדי להעריך כמה קריאות לפונקציות, ולשירותים אחרים כגון ויקינתונים. ר' את תיעוד השירות. השוו למעריך ולמבצע.

P

דף (אנגלית: page)
חלק מוויקי. ויקי מורכב ממספר דפים, שאפשר לערוך כל אחד מהם באופן עצמאי, שיכולים להכיל קישורים פנימיים זה לזה וכו'.
מפענח (אנגלית: parser)
פונקציה להמרת מחרוזת לעצם Z. ההפך מפונקציית קיווי.
צמד (אנגלית: pair)
עצם Z מורכב שמכיל שני עצמי Z מסוג מסוים (אבל שרירותי).
חלק P1 (אנגלית: Part P1)
החלק של פרויקט הפיתוח שעוסק ביצירת ויקיפונקציות. הוא מתחיל בראשית הפרויקט וממשיך לכל אורכו; ר' Part P1: Wikifunctions.
חלק P2 (אנגלית: Part P2)
החלק של פרויקט הפיתוח שעוסק ביצירת ויקיפדיה מופשטת. הוא מתחיל בערך שנה אחרי תחילת הפרויקט וממשיך למשך המחצית השנייה שלו; ר' Part P2: Abstract Wikipedia.
מתמיד (אנגלית: persistent)
עצם Z עם מזהה Z ועם דף משלו בוויקי. רוב עצמי ה־Z המתמידים יכללו ערכים שהם עצמי Z ללא מזהה Z, ולכן לא מתמידים.
מאפיין (אנגלית: property)
משמש ליצירת קביעה על פריט במסד הידע של ויקינתונים; ר' מאפיין במונחון של ויקינתונים.

Q

מובאה (אנגלית: quote)
מבנה נתונים שאין להעריך, אלא לשמור כלשונו.
מזהה Q או QID (אנגלית: QID)
מזהה לפריט ויקנתונים, שמורכב מהאות "Q" שאחריה מספר שלם.

R

פונקציית קריאה (אנגלית: reading function)
שם נרדם למפענח. פונקצייה שממירה קלט טקסט של משתמש ממחרזות לסוג נתון. למשל, המרת המחרוזת "123456" למספר 123456, או את המחרוזת "2024-03-12" לתאריך '2024', '03', '12'.
התייחסות (אנגלית: reference)
מזהה שמציין עצם תחתיו. למשל, המחרוזת "Z11" מתייחסת לסוג "Z11/טקסט חד־לשוני".
Note Note: למונח הזה יש משמעות שונה לגמרי מאשר בוויקינתונים; ר' את הערך Reference (computer science) בוויקיפדיה האנגלית.
מפיק (אנגלית: renderer) (1)
פונקציה להמרת עצם Z למחרוזת. ההפך ממפענח. (בעבר נקרא "פונקציית קיווי").
מפיק (אנגלית: renderer) (2)
פונקציה שמקבלת תוכן ומזהה עבור שפה טבעית בתור קלט ומחזירה טקסט באותה השפה בתור קלט, שמייצג את התוכן כטקסט מוחשי, תוך כדי שימוש בידע מיחידות מילוניות.
Note Note: זוהי אפשרות עתידית, ופירוש המונח "renderer" בהצעה המקורית; המונח הזה מתנגש בשימוש הנוכחי של "renderer", אז ייתכן ששמו ישונה בעתיד.
פונקציית הגלמה (אנגלית: reify)
פונקציה שמפרקת עצם לחלקים שמרכיבים אותו כך שיהיה אפשר לגשת לחלקים אחד־אחד; ר' Reification בוויקיפדיה האנגלית; ר' phab:T261474.
REPL (אנגלית: REPL)
לולאת קריאה / חישוב / הדפסה, ממשק שורת פקודה, שמקבל קלט מסוים, מעריך אותו ומציג את התוצאה; ר' REPL בוויקיפדיה האנגלית; ר' מודל פונקציות.

S

סכֵמות (אנגלית: schemata)
ר' סכֵמות פונקציה.
הסדרה (אנגלית: serialization)
דרכים לייצג עצמי Z ב־JSON; ר' גם קנוני, נורמלי.
קביעה (אנגלית: statement)
משמש לאספקת ידע על פריט במסד הידע של ויקינתונים; ר' קביעה במונחון של ויקינתונים.
מחרוזת (אנגלית: string)
רצף של תווים.
סוג סכום (אנגלית: sum type)
סוג שיכולים להיות לו מופעים של כל אחד מהסוגים המרכיבים אותו; ר' Sum type בוויקיפדיה האנגלית; ר' מודל פונקציה.

T

זנב (אנגלית: tail)
רשימה ללא הרכיב הראשון שלה. ידוע גם בשם קוּדר. הרכיב הראשון ידוע בשם ראש או קאר. ר' phab:T261474.
תבנית (אנגלית: template)
דרך להגדיר מתצג בתור טקסט עם מצייני מקום או משבצות (slots), שאפשר למלא בנתונים מתוך בנאים, חישוב פונקציה, או תוכן מתבנית אחרת. ר' את המסמך Template Language for Wikifunctions לדיון מפורט בתחביר התבניות.
בודק (אנגלית: tester)
דרך לקבוע באופן אוטומטי אם פונקציית Z נתונה עושה את הדבר הנכון. לפונקציה בדרך־כלל יהיו כמה בודקים, שכל אחד מהם מגדיר קלט כלשהו לפונקציה ותנאים שהפלט עבור הקלט שניתן צריך למלא. למשל, בודקים עבור הפונקציה "רישיות כותרת" ("title case") יכולים לכלול: הקלט "abc" אמור להפוך ל־"Abc"; הקלט "war and peace" אמור להפוך ל־"War and Peace"; הקלט "война и мир" אמור להפוך ל־"Война и мир"; ו־"123" אמור להישאר ל־"123".
חולף (אנגלית: transient)
ההפך ממתמיד.
סוג (אנגלית: type)
סוג העצם אומר לנו איך לפרש ולהבין את העצם הנתון, ומה ניתן לעשות עם העצם. למשל, כשיש לנו עצם עם הערך "2023", אם הסוג שלו הוא מספר שלם או שנה או מחרוזת, אנו מבינים את העצם באופן שונה. כל עצם מתייחס ל"דבר בעולם האמיתי". המספר השלם 2023 שונה משנת 2023. הסוג אומר לנו איך לפרש עצם נתון, כדי שנדע לאיזה דבר בעולם האמיתי הוא מתייחס. מבחינה טכנית, הוא מגדיר איך עצמים מהסוג הזה בנויים ואילו תנאים הם צריכים למלא כדי להיות עצם תקין מהסוג הזה. סוג מגדיר את התנאים שבהם עצם Z יהיה מופע תקין מהסוג הזה, על־ידי אספקת פונקציה שבודקת תקינות של עצם Z. סוגים הם עצמי Z בעצמם, כך שתורמים לוויקיפונקציות יכולים ליצור סוגים חדשים.
ממיר סוג (אנגלית: type converter)
סקריפט שכתוב בשפות תכנות כלשהי (כגון JavaScript), שלוקח עצם ילידי (כגון BigInt) ומחזיר עצם JSON שמייצג את עצם ה־Z המתאים; או להפך.
רשימה מסווגת (אנגלית: typed list)
רשימה מסווגת הוא רשימה שכל האיברים בה משתייכים לסוג מסוים שמוגדר מראש. למשל, רשימה מסווגת של מחרוזות היא רשימה שכל איבריה מחרוזות. רשימה מסווגת לוקחת ארגומנט אחד, הסוג שכל האיברים ברשימה חייבים מופעים שלו. רשימות מסווגות הן כנראה הסוג הכללי הנפוץ ביותר.

V

ערך (אנגלית: value)
מחרוזת או עצם Z שמזוהה עם מפתח בעצם Z אחר.
בדיקת תקינות (אנגלית: validation)
הפעולה של הבודק התקינות.
בודק תקינות (אנגלית: validator)
פונקציה שמקבלת עצם Z בתור ארגומנט ומחזירה רשימה של שגיאות שנמצאו.

W

ויקי (אנגלית: wiki)
אתר אינטרנט שמאפשר לכל אחד יצירה קלה ועריכה שיתופית של הדפים שלו.
ויקינתונים (אנגלית: Wikidata)
מיזם של קרן ויקימדיה, מסד ידע חופשי שנערך באופן שיתופי; ר' ויקינתונים.
ויקיפונקציות (אנגלית: Wikifunctions)
מיזם חדש של קרן ויקימדיה; קטלוג חופשי של פונקציות, שנערך ומתוחזק באופן שיתופי. היה ידוע קודם בשם ויקילמדא בהצעה המקורית (השם ההוא משמש עכשיו להרחבת ויקילמדא).
ויקילמדא (אנגלית: WikiLambda)
התוכנה שמשמשת להפעלת המיזם, Extension:WikiLambda.
מערכת ויקילמדא (אנגלית: WikiLambda system)
חשבון מערכת אוטומטי שהוא חלק מרכזי מההרחבה WikiLambda. ר' User:WikiLambda system עבור הפונקציונליות הנוכחית שלו.
קרן ויקימדיה (אנגלית: Wikimedia Foundation)
ארגון שתומך בתנועת ויקימדיה; ר' קרן ויקימדיה.
ויקיפדיה (אנגלית: Wikipedia)
מיזם של קרן ויקימדיה, אנציקלופדיה חופשית שנערכת באופן שיתופי; ר' ויקיפדיה.
מופשטת, ויקיפדיה (אנגלית: Wikipedia, Abstract)
ר' ויקיפדיה מופשטת.
רב־לשונית, ויקיפדיה (אנגלית: Wikipedia, multilingual)
ר' ויקיפדיה רב־לשונית.

Z

מזהה Z (אנגלית: ZID)
מזהה שמתחיל באות Z וממשיך עם מספר טבעי. משמש לזיהוי עצמי Z מתמידים.
פונקציית Z (אנגלית: ZFunction)
דף ויקי בוויקיפונקציות שמתאר פונקציה מסוימת שאפשר להשתמש בה דרך מעריך. כל פונקציית Z יכולה להיות מיושמת בקוד במימוש אחד או יותר, ואפשר לוודא שהמימושים האלה נכונים באמצעות פונקציית Z בודקת אחת או יותר.
מפתח Z (אנגלית: ZKey)
עצם Z שמגדיר מפתח עבור סוג מסוים.
רשימת Z (אנגלית: ZList)
עצם Z לרצף סדור של עצמי Z אחרים.
עצם Z (אנגלית: ZObject)
כל רשומה בוויקיפונקציות היא עצם Z. לעצמי Z שמאוחסנים בוויקיפונקציות יש מזהי Z והם יכולים להיות ממספר סוגים, כגון בנאים, פונקציות, סוגים וכו'. עצם Z מכיל ערכה של זוגות מפתח/ערך, שבו כל מפתח מופיע רק פעם אחת בכל עצם Z, והערכים הם עצמי Z.
סוג יחידאי Z (אנגלית: ZUnit)
עצם Z שמייצג סוג יחידאי.