Jump to content

Wikifunctions:Tầm nhìn

From Wikifunctions
This page is a translated version of the page Wikifunctions:Vision and the translation is 100% complete.

Tầm nhìn cho Wikifunctions:

  1. Hãy mường tượng một ngôn ngữ lập trình mà có thể được xây dựng và gìn giữ một cách hợp tác, mà bất kỳ ai có thể đóng góp, và bất kỳ ai có thể chia sẻ.
  2. Hãy mường tượng một hệ thống lập trình mà thật sự dễ dàng tiếp cận, cái mà mở không chỉ cho những người nói tiếng Anh mà còn hàng tỷ người khác chưa biết được tiếng Anh để có thể lập trình.
  3. Hãy mường tượng một hệ thống lập trình mà thật sự hợp tình với thế giới di động cao, nơi mà việc thực thi của mã lệnh và dữ liệu được quản lý và phân phối một cách thông minh.
  4. Hãy mường tượng một hệ thống lập trình mà bạn có thể viết mã nguồn chỉ một lần và nó có thể được chạy ở bất kỳ đâu bởi bất cứ ai – kể cả từ chương trình viết từ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau.
  5. Hãy mường tượng một ngôn ngữ lập trình mà cho phép bạn xây dựng một cách mạng lớn trong thể hiện tri thức.