Jump to content

ویکی‌تابع:چشم‌انداز

From Wikifunctions
This page is a translated version of the page Wikifunctions:Vision and the translation is 100% complete.

چشم‌اندازی برای ویکی‌تابع:

  1. یک سامانهٔ برنامه‌نویسی را تصور کنید که به‌شکل مشارکتی رشد کرده و از آن نگهداری شده‌است و همگان می‌توانند در آن مشارکت کنند و آن را به اشتراک بگذارند.
  2. یک سامانهٔ برنامه‌نویسی را تصور کنید که به‌واقع در دسترس است؛ سامانه‌ای که نه‌تنها برای افراد انگلیسی‌زبان، بلکه برای میلیاردها فرد دیگر که برای آموختن چگونگی برنامه‌نویسی ابتدا نیاز به آموختن زبان انگلیسی نخواهند داشت، به‌صورت آزاد در دسترس قرار داد.
  3. یک سامانهٔ برنامه‌نویسی را تصور کنید که به‌واقع با جهانی که در آن موبایل‌ها اولویت دارند، سازگار شده؛ جهانی که در آن اجرای کدها و جریان داده‌ها به‌طور هوشمندانه‌ای مدیریت و توزیع می‌شوند.
  4. یک سامانهٔ برنامه‌نویسی را توصور کنید که در آن فقط یک بار کد می‌نویسید و سپس آن کد می‌تواند توسط هرکسی در هر جایی اجرا شود – حتی از داخل برنامه‌هایی که به زبان‌های برنامه‌نویسی متفاوتی نوشته شده‌اند.
  5. یک سامانهٔ برنامه‌نویسی را تصور کنید که امکان ایجاد جهش بزرگ بعدی در ارائهٔ دانش را برای ما فراهم می‌کند.