วิกิฟังก์ชันส์:ฟังก์ชันเนียร์

From Wikifunctions
This page is a translated version of the page Wikifunctions:Functioneers and the translation is 87% complete.
วิกิฟังก์ชันส์ฟังก์ชันเนียร์

ฟังก์ชันเนียร์คือผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้ functioneer ปัจจุบันมีฟังก์ชันเนียร์ 45 รายบนวิกิฟังก์ชันส์

ภาพรวม

ฟังก์ชันเนียร์ คือผู้ใช้ที่สามารถรับรองและปิดการใช้งานการนำไปปฏิบัติและชุดทดสอบที่เชื่อมต่อกับฟังก์ชัน โดยสามารถวินิจฉัยว่าฟังก์ชันใดปลอดภัยแก่การใช้หรือควรปฏิเสธ

วิธีการร้องขอ

ผู้ใช้สามารถสมัครเป็นฟังก์ชันเนียร์ได้ที่ Wikifunctions:Requests for user groups#Functioneer

ข้อกำหนด

 • ผู้ใช้เป็นสมาชิกในชุมชนที่ได้รับความไว้วางใจ มีประวัติการทำงานกับฟังก์ชัน การนำไปปฏิบัติ และชุดทดสอบ
 • ผู้ใช้แสดงความเข้าใจการทำงานของวิกิฟังก์ชันส์ในระดับที่เพียงพอ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน การนำไปปฏิบัติ ชุดทดสอบ และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

การให้สิทธิ์

ผู้ดูแลระบบสามารถให้สิทธิ์ฟังก์ชันเนียร์แก่ผู้ใช้ใดที่สนองข้อกำหนดดังกล่าวภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงหลังกระทำการร้องขอที่ Wikifunctions:Requests for user groups#Functioneer และไม่มีการคัดค้าน และอาจให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ที่เป็นอดีตฟังก์ชันเนียร์ได้ในทันที หากได้รับการเพิกถอนสิทธิ์อย่างไม่เป็นที่โต้เถียง หรือด้วยเหตุแห่งการขาดการเคลื่อนไหว

การเพิกถอนสิทธิ์

สิทธิ์กลุ่มผู้ใช้ฟังก์ชันเนียร์จะถูกเพิกถอนจากผู้ใช้ด้วยเหตุดังต่อไปนี้:

 • ฟังก์ชันเนียร์ผู้ไม่ใช้เครื่องมือฟังก์ชันเนียร์ภายในระยะเวลาหนึ่งปีจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ด้วยเหตุแห่งการขาดการเคลื่อนไหว
 • ผู้ใช้จะถูกเพิกถอนสิทธิ์กลุ่มฟังก์ชันเนียร์หากมีฉันทมติจากชุมชนบนกระดานแจ้งผู้ดูแลระบบหรือกระดานสนทนาของโครงการภายหลังการพูดคุยกัน

ความสามารถทางเทคนิค

กลุ่มผู้ใช้ functioneer มอบความสามารถทางเทคนิคดังต่อไปนี้แก้ผู้ใช้

 • Connect a Test Case to its Function — wikilambda-connect-tester
 • Connect an Implementation to its Function so it can be run — wikilambda-connect-implementation
 • Disconnect a Test Case from its Function — wikilambda-disconnect-tester
 • Disconnect an Implementation from its Function so it cannot be run — wikilambda-disconnect-implementation
 • Edit Function that has a connected Implementation — wikilambda-edit-running-function
 • Edit Implementation that is connected to a Function — wikilambda-edit-attached-implementation
 • Edit Test Case that is connected to a Function — wikilambda-edit-attached-tester
 • Have one's own edits automatically marked as patrolled — autopatrol

Temporarily during the early release of Wikifunctions, they do not yet have:

 • Create new Type Objects — wikilambda-create-type

ดูเพิ่ม