Jump to content

Wikifunctions:Vanliga frågor

From Wikifunctions
This page is a translated version of the page Wikifunctions:FAQ and the translation is 78% complete.
Outdated translations are marked like this.
Genväg:
WF:FAQ

Detta är en sida för vanligaste frågorna om Wikifunctions. Känn dig fri att ställa dina egna frågor på diskussionssidan om din fråga inte besvaras här!

Läs gärna också vår FAQ på Meta som har mer allmänna frågor om Wikifunctions och/eller abstrakta Wikipedia.

Introduktion

Vad handlar projektet om?

Wikifunctions är ett nytt Wikimediaprojekt som erbjuder en katalog över alla möjliga sorters funktioner som vem som helst kan anropa, skriva, underhålla och använda. Det erbjuder också den underliggande teknologin som till slut kommer möjliggöra översättning av språkoberoende artiklar från Abstrakta Wikipedia till alla Wikipedias språk. Detta kommer möjliggöra för alla att bidra och läsa artiklar på sitt föredragna språk.

Vad är en funktion?

Funktioner är ett sorts kunskap som kan besvara frågor, som till exempel hur många dagar som gått mellan två datum eller avståndet mellan två städer. Mer komplicerade funktioner kan svara på mer komplicerade frågor, såsom volymen av en tredimensionell form, avståndet mellan Mars och Venus vid ett angivet datum eller om två arter levde samtidigt.

Vi använder redan funktioner i flera formar av kunskapsfrågor, som när vi ställer frågor till en sökmotor. Mallar, såsom Template:Convert och Template:Age på engelskspråkiga Wikipedia, är också exempel på funktionalitet som vi redan använder på flera Wikipediaversioner, skrivna i wikitext och Lua och manuellt kopierad till varje enskild wiki där det önskas.

Vad är en implementering?

En implementation är visst sätt att köra en funktion. En implementation är ett recept som listar alla steg som behövs för att köra funktionen. Det kan vara en bit kod på ett programmeringsspråk eller en kombination av anrop av andra funktioner. En funktion kan ha flera implementationer vilka alla borde vara likvärdiga.

Vad är ett test?

Ett test är ett sätt att bestämma om en viss funktion gör rätt sak. En funktion kommer oftast ha flera testare, där varje anger någon inmatning till funktionen och villkoren som den angivna inmatningen måste uppfylla.

Till exempel kan testare för en "titelkapitaliserings"-funktion kan innehålla: "abc" borde bli "Abc"; "war and peace" borde bli "War and Peace"; "война и мир" borde bli "Война и мир"; och "123" borde bli förbli "123".

Vilka funktioner är tillgängliga nu, vilka blir snart tillgängliga och vilka är längre bort?

 • Vid starten:
  • Vi kan ha funktioner som fungerar med strängar och booleaner.
  • Wikifunctions kommer vara fullt internationaliserad från början och kan användas på alla språk.
 • Fortsatt utveckling:
  • allmänna typer och allmänna funktioner stöds inte helt.
  • Att lägga till typer kommer för tillfället vara något som begränsas till utvecklingsteamet. I framtiden kommer gemenskapen kunna lägga till fler typer själva. Det är mycket arbete i framtiden för att få typer att bete sig smidigare.
   • En särskilt intressant typ kommer vara binär data och särskilda filer.
  • Vi stödjer för tillfället två programmeringsspråk för implementationer, JavaScript och Python. I framtiden vill vi stödjer fler.
  • Man kan för tillfället inte anropa andra funktioner från implementationer skrivna i andra programmeringsspråk.
 • I framtiden:
  • Det går att anropa Wikifunctions-funktioner från andra Wikimediaprojekt och integrera deras resultat i sidans utmatning.
  • Man kommer kunna använda data från Wikidata i funktioner.
  • Man kan kommer kunna anropa datauppsättningar från Commons Data-namnrymd.

Hur är Wikifunctions flerspråkigt?

Wikifunctions och abstrakta Wikipedia är flerspråkiga på flera olika sätt som inte påverkar varandra:

 • Wikifuntions är flerspråkigt vad gäller dess innehåll och användargränssnitt. Användare kan läsa och anropa funktioner på Wikifunctions på valfritt naturligt språk. Här är funktionen "slå ihop sträng" på engelska, polska och hebreiska och den är tillgänglig på fler språk.
 • Bidragsgivare kan redigera och förbättra Wikifunctions på sitt eget språk. Även implementationer kan redigeras på bidragsgivarens eget språk. Till exempel kan kompositionen hos funktionen "and" redigeras på tyska, engelska eller något annat av runt 300 språk.
 • Wikifunctions-funktioner kan användas för att skapa resultat för valfritt naturligt språk. Gemenskapen skapar ett växande antal funktioner för att stödja generering av text på många naturliga språk. Vi har funktioner för bretonska, rohingya, engelska och många fler språk.
 • Funktioner på Wikifunctions kan implementeras på flera olika programmeringsspråk. Till exempel så implementeras funktionen join i både JavaScript och i Python.

Vilka programmeringsspråk stödjer Wikifunctions för tillfället? Vilka programmeringsspråk kommer stödjas i framtiden?

För nuvarande stödjer Wikifunctions implementationer skrivna i JavaScript och Python. Vi planerar att lägga till stöd för flera programmeringsspråk i framtiden. Vi hoppas kunna lägga till minst ett till programmeringsspråk under 2024 (men har ännu inte bestämt vilket).

Hur kommer Wikifunctions integreras med andra projekt?

Wikifunctions är det första steget mot att bygga upp abstrakta Wikipedia. Vi kommer i närtid att fokusera på att stödja gemenskapen och genomföra förbättringar baserat på återkoppling. Samtidigt kommer vi inleda processen med att integrera det med Wikipedia och Wikidata, som kommer möjliggöra bredare tillämpning i verkliga livet och röra oss närmare målsättning med abstrakta Wikipedia.

Bidragsgivare kommer kunna anropa funktioner från Wikifunctions inifrån sina wikier. För wikins läsare kommer funktionens resultat visas. Detta kan exempelvis användas för att beräkna en persons ålder, befolkningstätheten baserat på befolkning och områdesdata från Wikidata eller rita ett diagram och integrera det i en viss artikel.

Another option to integrate Wikifunctions will be to integrate an interactive function call interface within their wiki. This could be used, for example, in a Wikipedia article to dynamically calculate the result of a physical equation based on reader-provided parameters, draw and interact with mathematical functions, etc.

Vad är inte Wikifunctions?

Se Wikifunctions:What Wikifunctions is not för mer information om det.

Vilken licens kommer funktioner och härlett material publiceras under?

Efter en diskussion på Meta mellan november och december 2021 kommer alla bidrag till Wikifunctions och bredare abstrakta Wikipedia-projekten publiceras under fri licens. I synnerhet:

There are still some points that will need to be addressed in the future, such as the license of the generated content from the abstract content. We plan on drafting a more comprehensive document with the Legal department about how people can re-use code from Wikifunctions as painlessly as possible, while adhering to the license.

Bidra

Jag är ny här. Vad behöver göras och hur kan jag hjälpa till?

Welcome! We're very happy to have you here! There are many opportunities for contributing to Wikifunctions, from creating new functions to improving and translating documentation. If you are looking for ways to get involved, we recommend that maybe, depending on your level of comfort, you suggest a new function on a topic you are interested in. Or even create such a function. Provide some tests. Try your hand at an implementation. Help with translations. Read and improve our documentation. Help with organizing the community.

How do I create a new function, implementation, or test?

To see how to create a new function, implementation, or test, see Wikifunctions:Introduction.

To see in more detail how to create an implementation, see Wikifunctions:How to create implementations.

What should I edit first?

If you speak several languages, find functions that don't have labels and descriptions in your languages yet, and help adding these.

If you have some interest in a domain that could feature functions in Wikifunctions, but yet doesn't, or if you have more ideas for functions, go to the page for suggesting new functions, and present your ideas.

If you are a coder in JavaScript or Python, maybe you want to check for functions that don't yet have implementations in JavaScript or Python, and try to write them.

Vart kan jag vända mig för att få hjälp?

Your first stop should be the Help portal where you'll find all the documentation related to using and editing Wikifunctions. If you're still stuck, post a message on Project chat, someone will answer your question.

How do we sort or categorize functions?

Tracked in Phabricator:
Task T285424

For now, the best way to sort or categorize functions is doing it by hand through pages in the Wikifunctions namespace. Another option would be through the talk page of the given function. We will monitor these efforts, and discuss with the community which changes to the system would be helpful for this task.