Jump to content

ויקיפונקציות:מתחזקים

From Wikifunctions
This page is a translated version of the page Wikifunctions:Maintainers and the translation is 100% complete.
מתחזק ויקיפונקציות

מְתַחְזְקִים הם משתמשים שמחזיקים בקבוצת המשתמש functionmaintainer. כרגע יש 5 מתחזקים בויקיפונקציות.

הקדמה

מתחזקים הם משתמשים שמסוגלים לבצע שינויים משמעותיים במערכת ויקיפונקציות, העלולים לשבור אותה. ביכולתם ליצור ולערוך עצמים מוגדרים־מראש שמספקת מערכת ויקילמדא, כולל שפות טבעיות ושפות תכנות חדשות. ברשותם גם היכולת לערוך את הגדרתן של פונקציות "רצות".

כיצד לבקש

תפקיד זה טרם זמין.

דרישות

מכיוון שוויקיפונקציות הוא מיזם חדש, הקהילה טרם החליטה אילו דרישות יש לקיים או מהם הקווים המנחים להגדרה בהרשאה.

קבלת גישה

סגל ויקיפונקציות הם המחליטים כרגע בנוגע להענקת הרשאה זאת.

הרשאות לקבוצה

ה־functionmaintainer יכול לבצע את הפעולות הנוספות הבאות:

  • יצירת עצמים "מוגדרים מראש" חדשים (מתחת ל־Z10000) (wikilambda-create-predefined)
  • עריכת עצמים מוגדרים מראש (מתחת ל־Z10000) (wikilambda-edit-predefined)
  • יצירת עצמי שפה טבעית חדשים (wikilambda-create-language)
  • עריכת עצמי שפה טבעית קיימים (wikilambda-edit-language)
  • יצירת עצמי שפת תכנות חדשים (wikilambda-create-programming)
  • עריכת עצמי שפת תכנות קיימים (wikilambda-edit-programming)
  • עריכת פונקציה שמחובר אליה מימוש (wikilambda-edit-running-function)
  • עריכת עצמי סוג קיימים (wikilambda-edit-type)
  • עריכת פונקציה שמסופקת על־ידי המערכת (wikilambda-edit-builtin-function)


ראו גם